Aanmelden

Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden.

Aanmeldingsformulier Ritola Z&PC

Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij de trainers of bij één van de bestuursleden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van elk jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail (voorkeur) vóór 1 juni van het lopende jaar bij de secretaris of penningmeester.

email: secretaris@ritola.org

email: penningmeester@ritola.org

Aanmeldingsformulier