Aanmelden

Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden.

Aanmeldingsformulier Ritola Z&PC

Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij de trainers of op onderstaand adres.

Robert Dekker
Batinghe 1
9472XE Zuidlaren

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van elk jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail (voorkeur) vóór 1 juni van het lopende jaar bij de secretaris.

Robert Dekker
Batinghe 1
9472XE Zuidlaren
mail: secretaris@ritola.org

Aanmeldingsformulier