Aanmelden

Het aanmeldingsformulier kunt u gebruiken voor de aanmelding bij Ritola zwemmen en waterpolo

Het ingevulde en akkoord verklaarde aanmeldingsformulier wordt afgeleverd bij de penningmeester email: penningmeester@ritola.org

Ingevulde gegevens worden niet bewaard, alleen afgeleverd per email

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van elk jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail (voorkeur) vóór 1 juni van het lopende jaar bij de penningmeester.

email: penningmeester@ritola.org

Aanmeldingsformulier