Lid worden

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier kunt u gebruiken voor de aanmelding bij Ritola zwemmen en waterpolo

Het ingevulde en akkoord verklaarde aanmeldingsformulier wordt afgeleverd bij de penningmeester.

Ingevulde gegevens worden niet bewaard, alleen afgeleverd per email

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van elk jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail(voorkeur) vóór 1 juni van het lopende jaar bij de penningmeester.

email: penningmeester@ritola.org

Ga naar de inhoud