Indien er ongewenste situaties zich voordoen dan kunt u dit melden bij onderstaande instanties:

SBB is meldpunt voor o.a stagediscriminatie, website: https://www.s-bb.nl/studenten/meldpunt-stagediscriminatie

NOC-NSF: voor seksueel overschrijdend gedrag, geweld of intimidaties, website: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport